sobota, 1 grudnia 2012

krajobraz świętokrzyski #15

"Bo ona jeszcze nie dowierza, że śmierć
mi dyktuje. Woli pomyśleć: lenistwo.
Zgubiłem pióro. Urząd Podatkowy.
Kara za brak biletu. Nie spłacona rata.
Potrzeba samotności. Alkohol. Wycieczki
do wanny. Wszystko to - to znaki."
M. Świetlicki, Domówienie1 komentarz: